På webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN). För närvarande finns information och taxonomierna för svenska årsredovisningar som baseras på K2, revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och relaterade information publicerade här.