”Nu ökar sannolikheten att XBRL blir framtidens standard för ingivning av elektronisk information, säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden.”

Läs hela artikeln här>

Läs även mer här>