Den nya svenska standarden Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL, SS 40100:2015, publicerades i början av juli 2015.