I artikeln  ”Digital Signering av finansiella rapporter – område med stort behov av förtydliganden  belyser vi från XBRL Sweden den komplexitet vi identifierat kopplat till området digital signering.

Vi lanserar nu en enkät vars syfte är att kunna lyfta upp väsentliga områden kopplat till eIDAS förordningen via frågor kopplade till hur de leverantörer som erbjuder signeringslösningar på den svenska marknaden har adresserat vissa av de förutsättningar förordningen innehåller. Syftet är att enkäten ska kunna utgöra underlag för en vidare dialog kring hur kraven i förordning ska tolkas och vilka utmaningar och behov som finns.

Enkäten, som har ett sista svarsdatum satt till 28 augusti, kommer att följas upp med ett seminarium där vi presenterar resultatet av denna samt möjliggör för diskussion och frågor.

Enkäten har distribuerats direkt till ett antal leverantörer av lösningar för digital signering. Om du är en leverantör som tillhandahåller en sådan lösning och hittills inte blivit inbjuden till enkäten, hör då gärna av dig till info@xbrl.se