XBRL Sweden har under sommaren och början av hösten kunnat välkomna tre nya medlemmar i föreningen; Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och det finska bolaget KFM-systems Oy. Detta innebär att XBRL föreningen nu har över 30 medlemmar som utgör en unik mix av organisationer från näringsliv och offentlig sektor. XBRL Sweden är en ideel förening som har som ändamål att stödja en utveckling i linje med konceptet ”Standard Business Reporting” (SBR) i Sverige med stöd av XBRL, Svensk standard för digital rapportering och utbyte av finansiell information mellan organisationer.

Vill ni ansöka om medlemskap i föreningen XBRL Sweden kan det göras här.

Se vilka som redan är medlemmar här.