Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening, bildad av FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen) och Srf konsulterna (branschorganisation inom redovisning och lön), ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.

Föreningen är unik i det att vi i Sverige organiserar de mest väsentliga aktörerna i kedjan för finansiell rapportering. Målbilden för föreningens arbete är att bidra till att vi i Sverige utvecklas mot en effektiv, standardiserad och transparent rapportering av finansiell information och annan affärsdata, t ex hållbarhetsredovisning. Detta med hjälp av effektiva informationskedjor med hög kvalitet och genom ökad tillgänglighet till informationen. Effektiviseringen är viktigt för att minska företagens administrativa börda. Föreningen strävar efter en kostnadseffektiv, säker och anpassningsbar företagsrapportering i enlighet med konceptet – Standard Business Reporting (SBR).

XBRL Sweden utvecklar inga applikationsprogram, kontoplaner eller tillämpningar utan lämnar detta till medlemmar och andra kommersiella intressenter. XBRL Sweden ägnar sig inte åt att försöka ändra de befintliga normerna för redovisning, revision och rapportering i Sverige. Inte heller det som nu är god redovisningssed. XBRL är svensk standard (SS 40100:2015), standard inom EU och vidare en global de facto standard med ett stort antal implementeringar.

XBRL är en öppen licensfri standard och XBRL Sweden tar inte betalt från dem som utnyttjar XBRL-standarden.

Föreningen är medlem (Established Jurisdiction) i den internationella XBRL-organisationen, XBRL International Inc.

Stadgar

För mer info läs XBRL Swedens stadgar. Läs här >

XBRL International

XBRL International är ett globalt konsortium som leder den internationella XBRL-utvecklingen. Läs mer om XBRL International här >