Till medlemmar i XBRL Sweden

Så här inför semesterperioden vill vi passa på att leverera ett positivt meddelande, nämligen att vi nu återigen i sedvanlig ordning planerar för en medlemskonferens där vi kan träffas fysiskt. Datum är satt till eftermiddagen den 4 oktober (kanelbullens dag), och vi kommer att hålla till i en av våra medlemmars lokaler i Stockholm.

Arbete med innehåll för konferensen pågår, men det är klart att vi kommer att fokusera kring nationella och internationella perspektiv av SBR – Standard Business Reporting. Vår plan är att kunna presentera och diskutera kring relevanta och aktuella initiativ för digitalisering i koppling till t ex hållbarhetsredovisning, ESEF, transaktionsbaserad rapportering, datakvalitet, digital signering, våra myndighetsmedlemmars agenda.

Med förhoppning om en riktigt skön sommar och semester!

Styrelsen, XBRL Sweden