Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är Styrelseledamot i XBRL Sweden representerande FAR, som är en av stiftarna till föreningen. Till vardags arbetar jag på KPMG, där jag är auktoriserad revisor och har en intern roll kopplat till hur vi som revisorer ska arbeta med att utveckla vår verksamhet inom det digitala området.

Vad gör att du/ditt företag engagerar er i föreningen?

Jag representerar revisions- och rådgivningsbranschen där min målsättning är att dels utveckla branschen i vårt arbete med digital finansiell rapportering men även i det större perspektivet hur en digital process kan underlätta för företagen i rapportering och analys av finansiella siffror. Sammantaget är min bedömning att detta kommer att innebära att samhället utvecklas i rätt riktning både avseende effektivitet i processer samt även att man säkerställer att korrekta siffror rapporteras.