Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är suppleant i styrelsen för XBRL Sweden och representerar mandatet för myndigheter. Jag arbetar på SCB (statistikmyndigheten) som verksamhetsutvecklare på Dataavdelningen och är senior advisor inom området Redovisning och statistik. Genom dessa roller är jag involverad i SCB:s utvecklingsverksamhet på datainsamlingsområdet och framförallt med att skapa förutsättningar för M2M-lösningar för rapportering av data till SCB. Det innebär mycket samverkan med myndigheter och andra aktörer inom området.

Vad gör att du/ditt företag engagerar er i föreningen?

Rapportering av data till den officiella statistiken som ska beskriva Sveriges ekonomi orsakar en stor uppgiftslämnarbörda hos företag och organisationer och SCB har ett tydligt uppdrag att förenkla uppgiftslämnandet. Digitalisering är en nyckel till framgång i detta uppdrag. SCB engagerar sig i samskapande både med myndigheter och privata aktörer för att vi tillsammans ska åstadkomma standardiserad företagsrapportering (SBR). SIE och BAS är också viktiga komponenter och en del av SCB:s engagemang. Att engagera sig i föreningen hänger ihop med vårt utvecklingsarbete. Det är bara tillsammans som vi kan nå resultat och XBRL-föreningen är en naturlig plattform.