Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Anna-Greta Erikson, adjungerad ledamot i styrelsen

Jag är adjungerad styrelseledamot i XBRL Sweden och representerar myndighetsgruppen. Jag arbetar på statistikmyndigheten SCB som verksamhetsutvecklare på Datainsamlingsavdelningen och är senior advisor inom området Redovisning och statistik. Genom dessa roller är jag involverad i SCB:s utvecklingsverksamhet med att skapa förutsättningar för M2M-lösningar för rapportering av data till SCB. Det innebär mycket samverkan med myndigheter och andra aktörer inom området.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Rapportering av data till den ekonomiska statistiken orsakar en stor uppgiftslämnarbörda hos företagen och SCB har ett tydligt uppdrag att förenkla uppgiftslämnandet. Digitalisering är en nyckel till framgång i detta uppdrag. SCB engagerar sig i samskapandet med myndigheter och privata aktörer för att vi tillsammans ska åstadkomma standardiserad företagsrapportering (SBR). SIE och BAS är också viktiga komponenter och en del av SCB:s engagemang. Att engagera sig i föreningen hänger ihop med vårt utvecklingsarbete. Det är bara tillsammans som vi kan nå resultat och föreningen är en naturlig plattform.

Vad gör föreningen för nytta?

XBRL Sweden skapar genom sitt engagemang att knyta samman näringsliv och myndigheter viktiga förutsättningar i arbetet med standardiserad företagsrapportering. Tillsammans kan vi åstadkomma en sammanhängande digital informationskedja!