Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är ordförande i XBRL Sweden. Till vardags arbetar jag som fristående rådgivare, via mitt bolag Kuriren40. Min bakgrund är inom revision och redovisning, med inriktning mot digitalisering, vilket ger möjlighet för mig till ett brett anslag mot de områden föreningen representerar.

Vad gör att du/ditt företag engagerar er i föreningen?

För mig är det självklart så att det fokus föreningen har mot Standardiserad Företagsrapportering ger starka incitament till delaktighet och att vilja vara med och påverka utvecklingen.

Vad gör föreningen för nytta?

Föreningen är unik i det att den organiserar några de allra mest betydande aktörerna inom kedjan för finansiell rapportering. Vi har en mycket stark grund till stöd för värdefull diskussion och väl förankrade beslut i alla led helt enkelt.