Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är ordförande i XBRL Sweden. Till vardags arbetar jag på EY, där jag sedan flera år fokuserar på frågor inom digitalisering kopplade till vår revisionsverksamhet.

Vad gör att du/ditt företag engagerar er i föreningen?

För mig, som representant för revisions- och rådgivningsbranschen, är det självklart så att det fokus föreningen har mot Standardiserad Företagsrapportering ger starka incitament till delaktighet och att vilja vara med och påverka utvecklingen.

Vad gör föreningen för nytta?

Föreningen är unik i det att den organiserar några de allra mest betydande aktörerna inom kedjan för finansiell rapportering. Vi har en mycket stark grund till stöd för värdefull diskussion och väl förankrade beslut i alla led helt enkelt.