Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag representerar Srf konsulterna som suppleant i föreningen. Till vardags är jag anställd av Srf konsulterna och arbetar med frågor kopplade till lagstiftning och normering avseende redovisning. Det innebär både att jag i ena ändan är med och påverkar reglernas utformning genom representation i olika föreningar/sammanslutningar och i andra ändan förmedlar kunskap kring reglerna via frågeservice, utbildning, artiklar m.m. Jag har bakgrund både från konsult- och revisionsbranschen samt arbete på Bokföringsnämndens kansli.

Vad gör att vi/vår organisation engagerar oss i föreningen?

Samverkan är viktigt för att skapa bästa förutsättningar för SBR i det svenska näringslivet. Föreningen utgör en plattform för en positiv utveckling inom området, för företag tillsammans med myndigheter. Srf konsulterna är en av grundarna till föreningen och vill givetvis bidra till att föreningen utvecklas positiv.

Vad gör föreningen för nytta?

I Xbrl-föreningen finns en bred representation för intressenter i det som utgör kedjan av finansiell information. Det medför en unik sammansättning för en helhetssyn kring möjligheter och utmaningar i SBR.