Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är Styrelseledamot i XBRL Sweden som en representant från Big4 (revisions- och rådgivningsbranschen). Till vardags arbetar jag på KPMG, där jag är redovisningsspecialist och jobbar med finansiell rapportering för både stora och små bolag.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Jag representerar revisions- och rådgivningsbranschen där min målsättning är att dels utveckla branschen i vårt arbete med digital finansiell rapportering men även i det större perspektivet hur en digital process kan underlätta för företagen i rapportering och analys av finansiella siffror. Sammantaget är min bedömning att detta kommer att innebära att samhället utvecklas i rätt riktning både avseende effektivitet i processer samt även att man säkerställer att korrekta siffror rapporteras.

Johanna Berg