Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är Styrelseledamot i XBRL Sweden där jag representerar programföretagen.

Till vardags arbetar jag som domänexpert på Fortnox där jag bland annat arbetar just med samverkan med myndigheter och branschkollegor.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Digitalisering är en viktig framgångsfaktor för både konkurrens- och innovationskraft och skapar också förutsättningar för ett enklare företagande.

Vi tror att samverkan och samarbete både kan öka utvecklingstakten och förutsättningarna för bra lösningar som också kommer bidra till att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Vad gör föreningen för nytta?

Genom den bredd av intressenter som föreningen samlar skapar vi en ganska unik möjlighet för dialog och samverkan kring digitalisering av informationsflöden.