Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Min roll som styrelseledamot i XBRL-föreningen är att representera den grupp vi brukar kalla ”Informationsförädlarna”. Jag arbetar som Senior Analyst, på Bisnode, ett Dun & Bradstreetföretag. Mitt fokus är Business to Business vilket gör mig till en daglig användare av den data som omfattas av Standard Business Reporting. Mina tidigare roller hos programvaruföretag (finansiella system), redovisning och som specialist för finansiella data kommer väl till pass för driva arbetet inom föreningen framåt. En stor del av min roll inom styrelsen är att lyfta att informationsflöde är mer än en rapporteringskedja som slutar hos myndigheterna. Det är ett helt ekosystem som, om det används rätt, kan förädlas och användas för ett mer framgångsrikt företagande. Jag belyser vikten som relevanta, aktuella och korrekta data har för näringslivet (våra kunder). Jag hoppas även vara en drivare framåt genom att lyfta ”sanningar” som möjligen kan omprövas.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Vårt främsta fokus är att tillföra affärsnytta till våra kunder. Ju bättre data vi har att tillgå, desto större möjligheter har vi att möta våra kunders behov av information och analys. XBRL-föreningen är ett unikt forum för kunskaps -och erfarenhetsutbyte. Här samlas många aktörer med olika intressen. Det gör föreningen till en perfekt spelplan för att dela och få kunskap om ”bästa väg framåt”. Vi behöver denna samverkan för att bevaka och påverka att ekosystemet av data utvecklas på ett sätt som är hållbart i alla led.

Vad gör föreningen för nytta?

Jag ser att föreningen gör nytta på många plan. Dels gör den direkt nytta för våra medlemmar genom att skapa engagemang, en gemensam kunskapsbas och strategier för utveckling. Men föreningen gör även nytta ur ett större perspektiv. Den utgör en neutral samverkansplats mellan privat och offentlig sektor. Då så många olika aktörer finns representerade är föreningen en stark kraft som påverkar vår gemensamma digitala agenda.