Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är suppleant i XBRL Sweden.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Bolagsverket leder och koordinerar myndigheternas satsning vad det gäller att etablera SBR i Sverige tillsammans med Skatteverket, SCB, Bokföringsnämnden, Tillväxtverket och Digitaliseringsmyndigheten DIGG. Bolagsverket är även uppdragsledande för det samnordiska programmet Nordic Smart Government and Business (NSG&B) som är ett SBR-uppdrag med inriktning mot nordens små och medelstora företag. Jag är uppdragsledare för SBR-uppdraget och expert inom NSG&B.

Vad gör föreningen för nytta?

öreningen skapar en mötesplats där organisationer kan mötas och arbeta mot ett gemensamt mål oavsett vad vi gör hemma till vardags.