Projektbeskrivning

Vad är din roll i XBRL-föreningen?

Jag är suppleant för ordinarie ledamot Miqaela Hill.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen? 

Ab Syna är ett kreditupplysningsföretag. Vi förädlar finansiell data i syfte att tillgängliggöra den så tydligt och snabbt som möjligt för våra kunder, d.v.s. Sveriges företagare och myndigheter. Att digitaliseringen går framåt är avgörande både för vår verksamhet och våra kunder.

Vad gör föreningen för nytta?

Om vi som hanterar data i olika led samtalar och samarbetar, skapar det god förståelse för våra respektive styrkor och utmaningar så att vi gemensamt på bästa sätt kan stötta samhällets digitala utveckling.