Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är Styrelseledamot i XBRL Sweden representerande SIE-Gruppen. Till vardags arbetar jag på Hogia Business Products AB som Affärsutvecklare. Jag har arbetat i näringslivet med IT-utveckling i olika former sedan år 2000 och arbetade innan dess på Finansdepartementet som IT-chef.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Vi ser behovet av att bygga digitala flöden kring finansiell rapportering med M2M-kommunukation mellan systemleverantörer och myndigheter för att åstadkomma effektiva och enkla digitala lösningar för företagen i Sverige.

Vad gör föreningen för nytta?

Föreningen spelar en viktig roll genom att bedriva lobbyingverksamhet kring de här frågorna och samla olika intressenter kring Standardiserad företagsrapportering för att hitta gemensamma lösning för de här digitala kedjorna. Föreningen har också uppmärksammat myndigheterna på gemensamma utmaningar för att de digitala kedjorna skall fungera på ett bra sätt som t ex utmaningen kring hur myndigheter skall hantera digitala signaturer givet hur regleringen av detta ser ut i Sverige.