Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är Styrelsesuppleant i XBRL Sweden där jag representerar programvaruföretagen. Jag arbetar till vardags på Wolters Kluwer Scandinavia AB som produktspecialist. För närvarande arbetar jag främst med utbildning i och utveckling av vårt koncernredovisningsprogram. Jag har en lång bakgrund i XBRL-föreningen där jag både suttit i styrelsen och varit med i framtagande av taxonomier.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Vi ser ett stort värde i digitalisering och effektiva arbetsprocesser för våra kunder. Vi anser att det är av största vikt att det sker samordnat mellan alla inblandade aktörer och här är föreningen ett bra forum.

Vad gör föreningen för nytta?

Föreningen har haft en avgörande roll i att informera om XBRL och medverkat till XBRL blivit standarden för ekonomisk rapportering. Föreningen har också haft stor betydelse för att driva på utvecklingen hos både myndigheter och marknadens aktörer.