Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag representerar Srf konsulterna som ledamot i föreningen. Min roll på Srf konsulterna är både enhetschef för våra experter och branschansvarig lön. I mitt uppdrag ansvarar jag bland annat för samverkan inom och mellan branscher för att driva utveckling.

Vad gör att vi/vår organisation engagerar oss i föreningen?

Samverkan är viktigt för att skapa bästa förutsättningar för SBR i det svenska näringslivet. Föreningen utgör en plattform för en positiv utveckling inom området, för företag tillsammans med myndigheter. Srf konsulterna är en av grundarna till föreningen och vill givetvis bidra till att föreningen utvecklas positiv.

Vad gör föreningen för nytta?

I Xbrl-föreningen finns en bred representation för intressenter i det som utgör kedjan av finansiell information. Det medför en unik sammansättning för en helhetssyn kring möjligheter och utmaningar i SBR.