XBRL Swedens styrelse

Föreningens styrelse väljs på årsstämman. Styrelsens ledamöter representerar vardera en av de primära medlemskategorierna, med en ordinarie ledamot och en suppleant. Nämnda kategorier med representation i styrelsen är:

  • Srf konsulterna (Stiftare av XBRL Sweden)
  • FAR (Stiftare av XBRL Sweden)
  • Programvaruföretag
  • Informationsförädlare
  • Myndigheter
  • Föreningen SIE-gruppen

Nuvarande styrelse, vald på årsstämman den 23 februari 2023, presenteras nedan.

Ordförande och ledamöter

2021-03-29T15:31:59+00:00

Miqaela Hill

Min roll som styrelseledamot i XBRL-föreningen är att representera den grupp vi brukar kalla ”Informationsförädlarna”. [...]

Suppleanter