Den här taxonomin representerar en årsredovisning för privata aktiebolag som är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Den togs fram av XBRL Sweden och Bolagsverket 2008.

För nedladdning av taxonomierna och mer information klicka på länken nedan:

För en webbaserad presentation av taxonomierna klicka på länkarna nedan: