Den här taxonomin representerar en årsredovisning som är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1), även kallat K2. Den togs fram av XBRL Sweden och Bolagsverket 2009.

För nedladdning av taxonomin och mer information klicka på länken nedan:

För en webbaserad presentation av K2-taxonomin klicka på länkarna nedan: