Den här taxonomin representerar en revisionsberättelse, upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och revisionsstandard i Sverige, RS 709. Den togs fram av XBRL Sweden och Bolagsverket 2008.

För nedladdning av taxonomin och mer information klicka på länken nedan:

För en webbaserad presentation av taxonomin klicka på länken nedan: