Genomförande av standardiserade, normaliserade och harmoniserade datainsamlingar är grundbultarna i Standard Business Reporting (SBR). En fokuserad och långsiktig implementering av SBR minskar den administrativa bördan och förbättrar effektiviteten. XBRL International, har publicerat en fallstudie om den nederländska implementeringen av SBR.

SBR är den holländska nationella samarbetssatsningen för det strömlinjeformade digitala utbytet av affärsrapporter. Den använder gemensamma datastandarder, inklusive XBRL, för att underlätta informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter, banker och företag.

Genom samarbetsinsatser över hela rapporteringskedjan ger SBR en gemensam ryggrad för definition och insamling av data. Programmets framgång ligger i överenskommelsen och publiceringen av gemensamma tekniska definitioner, vilket säkerställer konsekvens i rapporteringen mellan olika myndigheter och sektorer.

Ta del av fallstudien och låt dig inspireras