Tack för engagemang med värdefulla och inspirerande samtal och deltagande i aktiviteter under det gångna året!

Till alla medlemmar, boka in vår årsstämma som går av stapeln den 23 februari, 2023.

Det blir ett fysiskt möte på plats i centrala Stockholm.

Mera formell kallelse kommer.

/Styrelsen