Den 11 september var XBRL Swedens styrelsemöte hos Bolagsverket i Sundsvall.

Dagen innehöll även ett möte med Sveriges nyaste myndighet – Digitaliseringsmyndigheten, DIGG https://www.digg.se/ – en knapp vecka efter att myndigheten officiellt öppnat sina dörrar. Digitaliseringsmyndigheten ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen genom samarbete med ca 700 svenska kommuner, landsting och myndigheter.

XBRL Sweden styrelse tackar för ett intressant och trevligt möte och ser fram emot vidare kontakt med DIGG i frågor som rör digitalisering av finansiell rapportering via Standard Business Reporting – SBR.

Läs mer om den nya myndigheten.