Den 7 November gick XBRL Sweden medlemsaktivitet av stapeln. Medlemmar representerade ett 30-tal organisationer bidrog gemensamt till mycket bra frågor och diskussioner där den röda tråden utgjordes av SBR, Standard Business Reporting. Bränsle till dessa diskussioner gavs av presentationer kopplade till SBR Internationellt, Nordic Smart Government, jämte de SBR inriktade projekt som bedrivs inom Skatteverket, SCB och Bolagsverket. För internationell utblick kunde vi välkomna John Turner, CEO XBRL International till Stockholm. Se vidare bifogade presentationer för intressant uppdatering.

Detta var en i en serie aktiviteter föreningen nu planerar för och vi återkommer med information kring vår agenda.

Underlag från presentationerna

NSG presentation

SBR Bolagsverket

SBR på SCB

SBR Skatteverket

Turner-SBR-Global