Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är Styrelseledamot i XBRL Sweden representerande myndigheter. Till vardags arbetar jag på Skatteverket, där jag är digital strateg. Jag har lång erfarenhet kring digitalisering kopplat till vår utvecklingsverksamhet med fokus på samverkan myndigheter och privat sektor.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

Vi ser samverkan mellan myndigheter och privat sektor som avgörande för att åstadkomma effektiva och enkla lösningar för företagen. Föreningens fokus på standardisering och effektivisering av SBR gör att vi  kan få ökad kunskap men även bidra i utvecklingen.

Vad gör föreningen för nytta?

Föreningen är unik i det att den organiserar några de allra mest betydande aktörerna inom kedjan för finansiell rapportering. Vi har en mycket stark grund till stöd för värdefull diskussion och väl förankrade beslut i alla led helt enkelt.